Sustenabilitatea proiectului

     

Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului GREEN CULTUREÎn deplină corespondenţă cu principiul sustenabilităţii, potrivit căruia, “proiectul trebuie să demonstreze capacitatea de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării”, în data de 19 septembrie 2014, echipa de sustenabilitate a Proiectului GREEN CULTURE a organizat un program de training in domeniul managementului cultural.La acest program de instruire, intitulat „Managementul proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice”, au participat reprezentanți ai instituțiilor care administrează obiectivele promovate, respectiv, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de arheologie „Vasile Pârvan” și Colegiul Național „Sf. Sava”, precum si alte persoane interesate: functionari din administratia publica si reprezentanti ai unor asociatii si fundatii. In realitate, Programul de instruire, rezultat al unor cercetări personale ale lectorului George Pataki, este un curs cu caracter general, adaptat pentru beneficiarii instrumentelor structurale, angajati ai institutiilor publice, organizaţiilor private economice, sociale, culturale etc. in fapt, pachetul de training s-a adresat tuturor persoanelor angajate in sectorul public şi privat in cadrul institutiilor publice, organizaţiilor private (ONG sau Agentii de Turism) care doresc să acceseze fonduri europene în vederea implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.Selecţia şi redactarea materialului au fost facute cu preocuparea ca lucrarea să fie utilă în activitatea practică de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice.Participanţii au beneficiat de:

- înţelegerea importanţei instrumentelor structurale, structura institutională și fluxul financiar in alocarea fondurilor structurale in Romania

- cunoştinţe privind pregătirea pentru accesarea fondurilor structurale; Axele Prioritare si Domeniile Majore de Interventie, precum si criteriile de eligibilitate specifice fiecarui proiect

- intelegerea rolului autoritatii de management si organismului intermediar in implementarea programelor de dezvoltare;

- informaţii şi cunoştinţe utile despre procedura de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice; cunoştinţe privind rambursarea cheltuielilor aferente implementarii proiectelor

- înţelegerea importanţei proiectelor cu aplicabilitate în administraţia publică localăÎn principal, programul de training „Managementul proiectelor finanțate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice” a contribuit atât la îmbogăţirea cunoştinţelor generale privind alocarea fondurilor structurale in România cât şi la formarea şi educarea cursanților în scopul folosirii surselor financiare destinate implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.Modulul a fost structurat astfel încât să ofere participanţilor o combinaţie de teorie şi practică, astfel încât toate sesiunile au inclus exerciţii practice individuale, pentru grupuri mici şi pentru întregul grup de participanţi. În sectiunea “Studii de caz”, a fost prezentat Proiectul „GREEN CULTURE” – COD SMIS 26603”, atat in ceea ce priveste principiile generale de procedura privind încheierea contractului de finanțare, cat si aspectele practice privind Rapoartele de progres și evaluarea proiectului în vederea rambursării cheltuielilor.La finalul întâlnirii, participanții au vizionat filmul de prezentare a obiectivelor cultural promovate prin intermediul Proiectului GREEN CULTURE: obiectivele promovate, respectiv, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Victoria.