Descrierea proiectului

     

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


•   Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
•   Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
•   Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
    infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”
•   Operaţiunea – ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
    produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice”Obiectivul general al Proiectului


Creşterea gradului de vizibilitate a 4 (patru) obiective culturale cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 Bucureşti şi îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea.

Obiectivele culturale vor fi promovate atât la nivel local, cât şi naţional.Obiectivele culturale promovate


Prin proiectul “Green Culture” urmează a fi promovate patru obiective culturale din
Sectorul 1 care sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional:

1. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu"
2. Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”
3. Colegiul Național „Sf. Sava”
4. Pasajul VictoriaActivităţile Proiectului


•   Realizarea unui web site dedicat proiectului
•   Realizarea și distribuirea de materiale de promovare (pliante, fluturași, broșuri, albume,
    hărți, cărți poștale, afișe, dvd-uri etc.)
•   Inserții publicitare în presă
•   Difuzarea de spoturi media
•   Publicitate outdoorGrupul ţintă al Proiectului


•   Comunitatea locală a Sectorului 1 şi întreaga comunitate a Capitalei prin punerea în
    valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural şi prin introducerea de trasee turistice noi,
    mai puţin valorificate anterior;
•   Posibilii vizitatori şi turişti români şi străini aflaţi în vacanţă sau în trecere care, prin
    consultarea materialelor de promovare ale celor 4 obiective, pot alege să îşi petreacă
    parţial sau în totalitate vacanţe, concedii, week-end-uri;
•   Turiştii care doresc să participe la festivaluri sau evenimente locale;
•   Turiştii interesaţi de Bucureşti care, în demersul lor, aleg acest scurt şi eficient traseu
    al celor 4 obiective;
•   Participanţii la convenţiile, seminariile, reuniunile organizate în centrele destinate
    expoziţiilor care pot combina turismul de afaceri cu turismul cultural, de agrement etc.
•   Agenţii şi operatorii de turism, care vor fi abordaţi în cadrul participărilor la evenimente
    cu profil turistic, în vederea includerii ofertei "Green Culture" în pachetele turistice
    promovate şi oferite de aceştia;
•   Companii locale cu profil în domeniul serviciilor conexe turismului.Bugetul Proiectului


•   Valoarea totală a proiectului este de 981.889,12 lei
•   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 748.582,14 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 636.294,82 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 97.315,68 lei
•   Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 14.971,64 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi a proiectului.


Sustenabilitatea Proiectului “GREEN CULTURE”


Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului GREEN CULTURE

Vezi detalii


Prezentarea obiectivelor cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti promovate în cadrul Proiectului GREEN CULTURE, către elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București

Vezi detalii


Susținerea activităților incluse în Programul anual de manifestări culturale al Primăriei Sectorului 1, cu materiale de promovare a Proiectului „Green Culture”

Vezi detalii